Saturday, September 24, 2011

Woow...my student....!! 5 Naim 2009 SAMTSH

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها فاعلم فإن السفينة لا تجرى على اليبس

Anda mengharapkan kejayaan tetapi anda tidak menempuh jalannya, maka ketahuilah sesungguhnya bahtera itu tidak berlayar di daratanShare tulisan ukht Sazira:

1. Anda mengharapkan keselamatan tetapi anda tidak menempuh jalan orang-orang yang selamat
2. Anda mengharapkan kesabaran tetapi anda tidak menempuh jalan orang-orang yang sabar
3. Anda mengharapkan menjadi orang berilmu tetapi anda tidak menempuh jalan orang-orang yang berilmu
4. Anda mengharapkan menjadi orang pemurah tetapi anda tidak menempuh jalan orang-orang yang membelanjakan harta kerana Allah swt
Furqan : 67, Baqarah : 272
5. Anda mengharapkan agar anda menjadi orang yang bertolak ansur tetapi anda tidak menempuh jalannya
Sabda Rasulullah saw : Allah merahmati lelaki yg bertolak ansur ketika menjual, ketika membeli dan ketika menuntut hutang
6. Anda mengharapkan kasih sayang tetapi anda tidak menempuh jalan orang-orang yang berkasih sayang
.... boleh tmbh perumpamaan yg lain...

Ummi Wardah

No comments:

Post a Comment