Monday, February 20, 2012

Mohonlah Kepada Allah Yang Maha Memakbulkan Doa...

Antara doa-doa yag Ummi sentiasa panjatkan selepas solat fardhu dan hajat.

Setelah munajat setiap kali solat fardhu....

Allahumm Inni Astakhiiraka biilmik Wastaqdiruka biqhudratik . Innaka taqdhiru walaa akdhiru, Innaka Ta'alam walaa A'alam, Innaka Anta allamul Ghuyuub.

اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك انك تقدر ولا اقدر انك تعلم ولا اعلم انك انت العللام الغيوب .

Inkunta ta'alam annahazaa dawaa..Chemotrapy khairun li fi diniini wamaasyi wa'aakibatu amri ..faqdhurhu li wayassarhu li wabaarikli fiihi, Wainnkutta Ta'alam annahaza Syarrun li fi diini, wamaasyi waakibatu amri...Fasyrifhu anni Fasyrifni Nganhu wakdhurhu lii alkhairaa min khaithuma Kunta....Innkaanal Khayaata Khairunli liadhaai..amaanati kulliha fathowwil umuri wabaarikli fiiha, wakdhurli asyifaa wal khaira min khaithuma kunta...wainnkaanal 'aaksa...Rabbanakhtim laana bikhusnul khatimah walaa takhtim alaina bisuuil Khatimah.

Allahummaa Inni asaluka ridhaka Wal jannah Wanauuzubika min sakhotika Wannar...Allahumma innaka 'afunn karimm tuhkibbul afwa fa'afu anna waliwalidiina waadhilna jannataka birahmatika Ya Ar khamar Rahimin...

Waj'aal liqaaii mangaaka..liqaan mubaaraka, liqaan muta'abbida, liqaan mutaqarribaa,liqaan mutmainna, wa mahbuban ilakka Ya Rahman Irhamnaa...

Ya Maalikusa samaawaati wal alrdhu waman fiihinn...Ya Malikunnabaataati wal Asyjaar , Aiqontu Anna 'Indakaa Syifaa waa dhawaa limaradhi haaza..qaddarali wayassarali wasyfiini Antal Waliyyi Waailaikal masyiir...

No comments:

Post a Comment